Trong điều trị - Bệnh viện Thạch Gia Trang Yiling

trong điều trị

Email / Máy tính. Có kết nối internet ở mỗi phòng bệnh viện. Bạn có thể mang máy tính của bạn ở đây.

TV / Máy lạnh. TV, máy lạnh là đồ nội thất trong mỗi phòng bệnh nhân.

Gia đình hoặc bạn bè Services. Chúng tôi cung cấp một số khác giường cho gia đình hoặc bạn bè của bệnh nhân. Nếu bạn đang đi kèm với nhiều hơn một người bạn, chúng tôi giúp cuốn sách phòng khách sạn cho bạn.

Khách sạn hay các siêu thị hoặc công viên. Có rất nhiều siêu thị lớn và các khách sạn gần đó. Một công viên nước lớn là bên cạnh bệnh viện, nếu bạn cần đi bộ ra hoặc mua sắm, dịch giả của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn.

Dịch vụ ngân hàng. ATM có sẵn xung quanh Bệnh viện. Tìm địa điểm ATM.