Liên hệ - Bệnh viện Thạch Gia Trang Yiling

Liên hệ chúng tôi

Bệnh viện Yiling

Địa chỉ nhà

Bệnh viện Yiling, Thạch Gia Trang, Trung Quốc

E-mail

yilingtcm@gmail.com

jing6854@163.com

Điện thoại

Tel: +86 311 66703174

(Thời gian làm việc: 8:00 am-17:30pm Bắc Kinh thời gian)

giờ

Thứ Hai đến Thứ Sáu: 9:00-18:00

Thứ Bảy: 10:00-14:00

Chủ nhật: Closed

MUỐN LÀM VIỆC VỚI CHÚNG TÔI KHÔNG?