රෝග - Shijiazhuang Yiling රෝහලේ

රෝගය

රෝගය වඩාත් සුවිශේෂී අවබෝධය සාකල්ය සංකල්පය සහ අපෝහක සංකල්පය එක්සත්කම වේ. TCM සමස්තයක් ලෙස මිනිසෙකු සම්බන්ධයෙන්. යම් රෝගයක් සඳහා, එය රෝගය ම සිට, පමණක් නොව, මානව වර්ගයාගේ මුළු සිරුර පමණක් නොවේ. මෙම පහසු රෝගය මූල හේතුව සොයා ගැනීමට කරයි.

සාම්ප්රදායික චීන වෛද්ය විද්යාව හා නවීන බටහිර වෛද්ය සංයෝජන මුළු ඒකාබද්ධ සහ කොන්ක්රීට් වේ. මහේක්ෂීය හා අන්වීක්ෂීය සංයෝජන සමගිය සහ අපෝහකය සංකලනයක් වේ. එය මිනිස් සිරුර සොයා ගැනීමට සඳහා වඩාත්ම ප්රයෝජනවත් වේ.

විශේෂයෙන් පිළිකා, මාංශ පේශි atrophy, මෝටර් වසයෙන් කි්රයාකාරී රෝග, එයාව ආයෙ එපා, රූමැටික්, ෆයිෙබොමිල්ජියා, දියවැඩියාව, වකුගඩු රෝග, සාම්ප්රදායික චීන සහ බටහිර වෛද්ය ප්රතිකාර පාහේ, ලක්ෂණයක් සාම්ප්රදායික චීන වෛද්ය ප්රතිකාර සඳහා ඇති වූ බලපෑම ඉතා වැදගත් වේ.

නම් චීන වෛද්ය ඔබේ රෝග සහ රෝග සඳහා ප්රතිකාර කිරීමට බටහිර වෛද්ය සමඟ සාම්ප්රදායික චීන වෛද්ය ඒකාබද්ධ කිරීමට ආකාරය සලකන ආකාරය සාම්ප්රදායික දැන ගැනීමට අවශ්ය. විශේෂඥයන් උපදෙස් හෝ අපට පණිවිඩය තබන්න.


නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!