අප අමතන්න - Shijiazhuang Yiling රෝහලේ

අප අමතන්න

Yiling රෝහලේ

ලිපිනය

Yiling රෝහල, Shijiazhuang, චීනය

විද්යුත් තැපෑල

yilingtcm@gmail.com

jing6854@163.com

දුරකථන

දුරකථන: +86 311 66703174

(වැඩ කාලය: 8:00 බීජිං කාලය am-17:30pm)

පැය

සඳුදා-සිකුරාදා: 6pm කිරීමට පෙරවරු 9

සෙනසුරාදා: 2pm කිරීමට පෙරවරු 10

ඉරිදා: වසා

අප සමග එක්වීමට අවශ්යද?