චීන ආහාර චිකිත්සාව - Shijiazhuang Yiling රෝහලේ

චීන ආහාර ප්රතිකාර

චීන ආහාර ප්රතිකාර (ද පෝෂණය ප්රතිකාර සහ ආහාර චක්ර ප්රතිකාර ලෙස හැඳින්වෙන) මානව ජීවියා කෙරේ ආහාර බලපෑම් ගැන චීන විශ්වාස මුල් බැස, සහ එවැනි අනුමත කන ලෙස සංකල්ප කේන්ද්ර dieting ක මාදිලිය වේ. එහි මූලික ශික්ෂා පද සාම්ප්රදායික චීන වෛද්ය උකහා ජන අදහස් හා සංකල්ප මිශ්ර වේ.

ආහාර ප්රතිකාර දීර්ඝ ජනතාව අතර සෞඛ්ය පොදු ප්රවේශය වී ඇත.

ජීවිතයේ වඩාත්ම වැදගත් කොටසක් ලෙස ආහාර, බොහෝ දුරට, අපේ සෞඛ්ය බලපායි. රෝග වලින් පෙලෙන ජනතාව සඳහා, ආහාර වඩා වැදගත් වේ. අපගේ රෝගීන් සඳහා, සෑම දිනකම තම ආහාර වේලේ භෞතික යථා වැඩි දියුණු කිරීම, වඩාත් හොඳ ප්රතිකාර ප්රතිඵලය ලබා ගැනීමට, ශරීරය ගැලපීමෙන් අතර ශරීරය හැකි ඉක්මනින් සාපේක්ෂව යහපත් රාජ්ය ප්රතිෂ්ඨාපනය කරනු ලැබිය හැකි වන පරිදි අරමුණයි.

චීන ආහාර ප්රතිකාර පිළිකා, එයාව ආයෙ එපා, මාංශ පේශි atrophy, රූමැටික්, මෝටර් වසයෙන් කි්රයාකාරී රෝග, ෆයිෙබොමිල්ජියා, දියවැඩියාව, ෙනප්ෙතොපති, නිදන්ගත රෝග සහ දැඩි නඩු අනෙකුත් ආකාරයේ ප්රතිකාර මත විශාල බලපෑමක් ඇති කොට ඇත.

විශේෂිත ප්රශ්න සඳහා විශේෂඥයන් උපදෙස් පතන්න.

vxcvdf

sdqqw


WhatsApp Online Chat !