ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਵਾਈ - ਮੇਲ੍ਬਰ੍ਨ Yiling ਹਸਪਤਾਲ

ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਵਾਈ

inadequately ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਟਾਈਪ 2 ਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਖਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ dyslipidemia ਨਾਲ ਕਾਰਗਰੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Jinlida ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ (ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ ਅਧਿਐਨ)

 


WhatsApp ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਕਰੋ!