ਕਰੋਲਰੋਰੈਕਟਲ ਕਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ - ਮੇਲ੍ਬਰ੍ਨ Yiling ਹਸਪਤਾਲ

ਕਰੋਲਰੋਰੈਕਟਲ ਕਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਢੰਗ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ malignancies ਦੇ ਇਲਾਜ, ਕਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਹਾਈ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ.

ਫੀਚਰ ਚੀਨੀ ਦਵਾਈ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਚੀਨੀ ਦਵਾਈ ਇਲਾਜ, ਬਿਨਾ ਕੌਮੀ ਹਟਾ anticancer ਚੀਨੀ ਦਵਾਈ - YangZheng ਖਪਤਕਾਰ ਉਤਪਾਦ ਕੈਪਸੂਲ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਕੂ ਕਣ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਦਿਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਿਊਨਤਮ ਸੋਚਦੀ, ਇਲਾਜ, immunotherapy, ਡੂੰਘੇ ਰਸੌਲੀ hyperthermia, radiofrequency ablation, ਬਾਹਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਮਪਲਾੰਟੇਸ਼ਨ, esophageal stent, ਨਲੀ stent ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਜ.

ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕਸਰ, ਕੌਲਨ ਕਸਰ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕਸਰ, ਲੰਗ ਕਸਰ, ਜਿਗਰ ਕਸਰ, esophageal ਕਸਰ, pancreatic ਕਸਰ, ਪੇਟ ਕਸਰ, ਿਣੇਪਾ ਰਸੌਲੀ, ਬਲੈਡਰ ਕਸਰ, ਆਦਿ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਘੱਟ ਰਹਿਤ, ਘੱਟ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਰਸੌਲੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉੱਚ ਕਾਰਗਰੀ, ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵ.

hythtz

WhatsApp ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਕਰੋ!