मधुमेह चिकित्सा - शीजीयाजूआंग Yiling अस्पताल

मधुमेह चिकित्सा

अपर्याप्त नियन्त्रण प्रकार-2 मधुमेह र dyslipidemia जीवन शैली हस्तक्षेप अन्तर्गत संग विरामीहरु मा प्रभावकारिता र Jinlida को सुरक्षा मा अध्ययन (जीवन अध्ययन आनन्द उठाउनुहोस्)

 


WhatsApp अनलाइन च्याट!