Hospital ສິ່ງແວດລ້ອມ - Hospital Shijiazhuang Yiling

ໂຮງຫມໍສະພາບແວດລ້ອມ

ຫນ້ານີ້ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບພາບບາງສ່ວນຂອງສະພາບແວດລ້ອມໂຮງຫມໍຂອງພວກເຮົາແລະຮູບພາບຂອງຄົນເຈັບແລະແພດຫມໍຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບການປິ່ນປົວໃນໂຮງຫມໍຂອງພວກເຮົາໄດ້.


WhatsApp Online Chat !