ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ - មន្ទីរពេទ្យទីក្រុងស្ស៊ីជាចុង Yiling

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

មន្ទីរពេទ្យ Yiling

អាសយដ្ឋាន

មន្ទីរពេទ្យ Yiling, ទីក្រុងស្ស៊ីជាចុងប្រទេសចិន

អ៊ីម៉ែល

yilingtcm@gmail.com

jing6854@163.com

ទូរស័ព្ទ

ទូរស័ព្ទ: +86 311 66703174

(ម៉ោងការងារ: 8:00 am-17:30pm ពេលទីក្រុងប៉េកាំង)

ម៉ោង

ពីថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ: ម៉ោង 9 ព្រឹកដល់ម៉ោង 6 ល្ងាច

ថ្ងៃសៅរ៍: ម៉ោង 10 ព្រឹកដល់ម៉ោង 2 រសៀល

ថ្ងៃអាទិត្យ: បិទ

ចង់ធ្វើការជាមួយអាមេរិក?