Շարժիչի neuron հիվանդություն ընդհանուր բարդություն

Կողմնային ամիոտրոֆիկ սկլերոզ (ALS)

Թուլամտություն

Mal-սնուցում