روماتیسم کارشناس - بیمارستان Shijiazhuang شرکت Yiling

روماتیسم کارشناس

روماتیسم وزارت، بخش TCM کلیدی از استان هبی، بخش تبدیل شده است تخصص خصوصیت قابل توجه است هر دو در خانه و خارج از کشور، و توسعه یافته 34 آماده سازی TCM که توسط هبی غذا و دارو اداره تایید شده است، و به طور عمده اسکلرودرمی، میوزیت متعدد، آنکیلوزان درمان اسپوندیلیت، بیماری روماتوئید، سندرم شوگرن، سندرم بهجت و غیره به خصوص، بخش در یک موقعیت پیشرو برای درمان اسکلرودرمی است، و بیشترین تعداد بیماران بستری مبتلا به اسکلرودرمی در سراسر جهان با بیش از 12،000 مورد از اسکلرودرمی.

qweqwe

متخصص: گوا باند

خوب در درمان اسکلرودرمی، میوزیت متعدد، اسپوندیلیت آنکیلوزان، بیماری روماتوئید، سندرم شوگرن، سندرم بهجت و غیره                                                            

مشاوره


WhatsApp Online Chat !