• درمان سرطان

  درمان سرطان

 • آرتریت روماتوئید درمان

  آرتریت روماتوئید درمان

 • درمان دیابت

  درمان دیابت

 • Fbromyalgia Teatment

  Fbromyalgia Teatment

 • MultipolarNeuron

  MultipolarNeuron

Yiling گروه شرکت یک چین سطح ملی کلیدی بالا و جدید شرکت فن آوری است. توسط پروفسور وو Yiling، فرهنگستان، یک معلم خصوصی از دانشجویان دکتری در سال 1992 تاسیس شد.

با هدایت از "تشخیص و درمان روش از TCM بیماری وثیقه" است که به عنوان ستایش میراث فرهنگی ملی چین نامشهود ، Yiling گروه شرکت به میله های اصل گرفتن توسعه علمی TCM به صنعتی انگیزه، در نظر گرفتن تکنولوژی به عنوان پیشرو، بازار به عنوان راهنمای ، و ساخته شده عملیاتی "پنج در یک" حالت به عنوان یکپارچه سازی تحقیقات علمی، شیوه های بالینی، تولید، بازاریابی و آموزش با هم.

بازخورد

تجهیزات پزشکی

WhatsApp Online Chat !