Teleymgynghori - Ysbyty Yiling Shijiazhuang

teleymgynghori

Ysbyty Yiling yn ysbyty cynhwysfawr yn Tsieina. Yn 1992, roedd gan yr ysbyty yn fwy na 700 o feddygon a nyrsys. 1000 o welyau yn foddhaol. Rydym yn cynnig triniaethau ar gyfer y rhan fwyaf o glefydau.

Mae ein ysbyty yw'r lefel uchaf o ysbytai meddygaeth Tseiniaidd a Gorllewin integredig, mae gan yr ysbyty tîm mwyaf pwerus o arbenigwyr, yn dda am drin amrywiaeth o afiechydon, gan gynnwys clefyd y siwgr, atroffi cyhyrol, sgleroderma, cryd cymalau, clefydau imiwnedd, canser ac yn y blaen .

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y clefyd, neu os oes gennych gleifion o'r fath, am wybod am ein triniaeth, eich bod am ddod i'n ysbyty i gael triniaeth, gallwch gysylltu â ni ac yn anfon adroddiad arolygu y claf i ni. Gallwn eich helpu i wneud apwyntiadau ac ymgynghoriadau fideo gydag arbenigwyr.


WhatsApp Sgwrs Ar-lein!