Clefyd - Ysbyty Yiling Shijiazhuang

Clefyd

Mae dealltwriaeth y rhan fwyaf nodedig o glefyd yw undod gysyniad cyfannol a chysyniad dilechdidol. TCM yn ystyried bod dynol yn ei gyfanrwydd. Ar gyfer clefyd, mae'n nid yn unig oddi wrth y clefyd ei hun, ond hefyd gan y corff cyfan o fodau dynol. Mae hyn yn ei gwneud yn haws i ddod o hyd i'r gwir achos y clefyd.

Mae'r cyfuniad o feddyginiaeth Tseiniaidd traddodiadol a meddygaeth fodern gorllewinol yw integreiddio y cyfan a'r concrid. Mae'r cyfuniad o macrosgopig a microsgopig yn gyfuniad o undod a dialectics. Dyma'r mwyaf buddiol ar gyfer y corff dynol i adennill.

Yn arbennig ar gyfer canser, atroffi cyhyrol, clefyd niwronau motor, sgleroderma, cryd cymalau, ffibromyalgia, diabetes, clefyd yr arennau, cyfuniad o driniaeth meddygaeth Tseiniaidd a Gorllewin traddodiadol, triniaeth meddygaeth Tseiniaidd draddodiadol nodweddiadol, mae'r effaith yn arwyddocaol dros ben.

Os am ​​wybod pa mor draddodiadol meddygaeth Tseiniaidd yn trin eich afiechyd a sut i gyfuno meddyginiaeth draddodiadol Tseiniaidd â meddygaeth gorllewinol i drin clefydau. Ymgynghori ag arbenigwyr neu adael neges i ni.


WhatsApp Sgwrs Ar-lein!