Diabetes Arbenigol - Ysbyty Yiling Shijiazhuang

diabetes Arbenigol

Adran Diabetes, allwedd un o Gweinyddu Wladwriaeth Meddygaeth Tseiniaidd Traddodiadol, yn codi cysyniad newydd o "i wella'r diabetes mellitus o safbwynt theori ddueg" ac yn llunio dull newydd o "ddueg maethlon a hylif y corff  + wythïen lyfnu" i drin diabetes a chymhlethdodau fasgwlaidd o dan arweiniad theori wythïen. Yr effaith iachaol yn hynod.

dqwdq

Specialis: Gao Huailin

Da yn trin gwahanol diabetes gyfnodau.

cwnsela


WhatsApp Online Chat !