Angiocardiopathy Arbenigol - Ysbyty Yiling Shijiazhuang

Angiocardiopathy Arbenigol

Adran Angiocardiopathy, mae TCM Genedlaethol adran Clinigol allweddol, ymchwilio ac yn datblygu cyfres o feddyginiaeth dan arweiniad y ddamcaniaeth wythïen o academydd Wu Yiling i atal a thrin clefyd cardiofasgwlaidd drwy gyfuniad o feddyginiaeth draddodiadol Tseiniaidd a gorllewinol, yn enwedig ar gyfer clefyd coronaidd y galon, arrhythmia a methiant cronig y galon. Gall amlygiad a gwraidd achos y clefyd yn cael ei drin, ac mae'r nodweddion meddygol yn amlwg.

zsdczx

Specialis: Jia Zhenhua

Arbenigol gyda'r lwfans arbennig y Cyngor Gwladol. Da yn trin clefyd coronaidd y galon, arrhythmia a methiant y galon cronig.

cwnsela


WhatsApp Sgwrs Ar-lein!