triniaeth canser y prostad - Ysbyty Yiling Shijiazhuang

triniaeth canser y prostad

Ar ôl blynyddoedd o ddefnydd clinigol o ddulliau Tseiniaidd a Gorllewin integredig, trin gwahanol llidau, wedi helpu degau o filoedd o gleifion canser.

Nodweddion triniaeth meddygaeth Tseiniaidd yn cynnwys: triniaeth feddyginiaeth Tseiniaidd, yr unig gwrthganser patent cenedlaethol Tseiniaidd meddygaeth - YangZheng cynhyrchion defnyddwyr capsiwlau, ar yr un pryd yn gallu cyflawni cemotherapi, triniaeth leiaf ymwthiol ymyriadol, imiwnotherapi, hyperthermia tiwmor dwfn, Canolbwyntio cyllell, abladiad radio-amledd, gronynnau mewnblannu, stent esophageal, stent tracheal a thriniaeth arall.

Mae'n dda ar gyfer tiwmor cyffredin fel canser y fron, canser y colon, canser y prostad, canser yr ysgyfaint, canser yr afu, canser esophageal, canser y pancreas, canser y stumog, tumor gynaecolegol, canser y bledren, ac ati Cyflawni trawma, llai o gymhlethdodau, sgîl-effeithiau yn isel, effeithiolrwydd uchel, costau meddygol isel effaith cynhwysfawr.

hthrt

WhatsApp Sgwrs Ar-lein!